juli 2016

zondag 10 juli 2016

Lopen maakt steden aantrekkelijk


Lopen is belangrijker dan vaak wordt gedacht. Minimaal een vijfde van alle verplaatsingen gaat te voet. Maar veel meer verplaatsingen bestaan gedeeltelijk uit lopen, bijvoorbeeld als iemand loopt van of naar het station. Voor sommige mensen is lopen handig, snel of gewoon prettig, voor anderen is lopen de enige manier om zonder hulp van anderen ergens te kunnen komen. Bestemmingen op loopafstand en goede voetgangersroutes ernaartoe maken dat mensen vaker en verder lopen, naar de winkel, naar de bushalte of een rondje door het park. Het heeft veel voordelen als meer mensen meer lopen. Van alle vormen van mobiliteit is lopen de simpelste, goedkoopste, duurzaamste en meest sociale vorm. Mensen worden er gezond en gelukkig van en voetgangersvriendelijkheid maakt steden aantrekkelijk en economisch sterk.


Dit dashboard geeft u inzicht in de meest recente cijfers over lopen: Hoeveel wordt er gelopen? Welke regionale verschillen zijn er? Waar lopen mensen naartoe? Hoeveel lopen mensen van en naar openbaar vervoer? Hoe ver zijn mensen bereid te lopen en waar hangt dat vanaf?
Voetgangers krijgen de ruimte aan de Vondellaan in Utrecht
Een nieuwe analyse over bereikbaarheid laat zien hoe het zit met de nabijheid van voorzieningen. Welke gemeenten bedienen hun inwoners goed met verschillende bestemmingen op loopafstand en in welke gemeenten moet je wel heel ver lopen om je boodschappen te kunnen doen of je kind naar school te brengen?

De cijfers laten zien dat lopen al een een belangrijke manier van verplaatsen is. Verschillende trends leiden ertoe dat het belang van lopen verder groeit. Afgezien van het faciliteren van deze ontwikkeling zijn er goede redenen om lopen ook echt te stimuleren. Een overzicht van kosten en baten van een voetgangersvriendelijke inrichting laat zien dat lopen heel veel positieve effecten heeft, zowel voor de mensen zelf als voor hun omgeving. Een voetgangersvriendelijke inrichting helpt bij het bereiken van uiteenlopende beleidsdoelen, waaronder gezonde inwoners, zelfredzame ouderen, een aantrekkelijk winkelgebied, minder verkeersslachtoffers en een goede luchtkwaliteit. Redenen te over voor een gemeentelijke visie op voetgangers uitgewerkt in verschillende beleidsplannen en ontwerpen.

Tenslotte geeft dit dashboard u handvatten voor het maken van beleid voor de voetganger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten